HomeProjectenDoorstromingsmaatregelen

Projectinformatie

Doorstromingsmaatregelen voor een vlottere mobiliteit

In november 2013 werden 33 doorstromingsmaatrgelen voorgesteld aan de toenmalige Vlaamse regering met als doel op de korte termijn een duidelijke verbetering van de mobiliteit en/of verkeersveiligheid te bekomen voor alle vervoersmodi in de Antwerpse regio. Deze kosten-efficiënte ingrepen staan in feite los van de uitvoering van het Masterplan 2020, maar zullen op de korte termijn wel een duurzaam effect hebben. Na groen licht van de Vlaamse Overheid werden de doorstromingsmaatrgelen  verder onderzocht op hun haalbaarheid en effectiviteit. Er werden reeds elf doorstromingsmaatrgelen volledig uitgevoerd terwijl 10 andere gepland staan voor uitvoering of verder worden onderzocht.

Bekijk hier de laatste stand van zaken (augustus 2016) van de doorstromingsmaatregelen.

 

 

Documenten

Nieuws