HomeProjectenNoorderlijn

Projectinformatie

De aanleg van de Noorderlijn

Sinds maart 2016 zijn de werken aan de Noorderlijn gestart. Deze werken duren tot juli 2019.

Wat verandert er?

Met de Noorderlijn komt er een belangrijke vernieuwing van de tram- en weginfrastructuur op verschillende plaatsen in de stad: de Noorderleien, het Eilandje en de Noorderlaan.

De Noorderleien

De Noorderleien worden heraangelegd en krijgen hetzelfde wegprofiel als de Zuiderleien:

  • Een nieuwe trambaan centraal op de Noorderleien
  • Twee rijstroken in elke richting voor doorgaand verkeer
  • Een verhoogd fietspad in rode asfalt aan beide zijden
  • Een breed voetpad tegen de gebouwen aan beide zijden
  • Een parallelweg met parkeerstroken aan beide zijden

Ondergronds wordt het premetrostation Opera vernieuwd op de bestaande niveaus -1 en -2. Er komen ook nieuwe perrons op niveau -3 voor de trams die vanuit de Zuiderleien richting Turnhoutsebaan afdraaien naar Deurne en de Park&Ride in Wommelgem.

Impressie van het vernieuwde premetrostation Opera

Impressie van het vernieuwde premetrostation Opera (simulatiebeeld door Stad Antwerpen)

Het stuk Leien van de De Keyserlei tot de Rooseveltplaats wordt een autoluw Operaplein. Voetgangers en fietsers krijgen hier alle ruimte. Bovengronds is er enkel nog een weg voor plaatselijk verkeer en een tramlijn.

Simulatiebeeld van het autoluwe Operaplein

Simulatiebeeld van het autoluwe Operaplein (simulatiebeeld door Stad Antwerpen)

De F. Rooseveltplaats wordt volledig heraangelegd met meer ruimte voor voetgangers, fietsers en trams.

De heraangelegde F. Rooseveltplaats

De heraangelegde F. Rooseveltplaats (simulatiebeeld door Stad Antwerpen)

Het Eilandje

Het Eilandje wordt voorzien van een tramlijn van 2.4 kilometer lang. Deze tramlijn zorgt voor een snelle verbinding tussen het Eilandje en het Centraal Station en het historische stadscentrum. 

Vereenvoudigde situering van de tramlijn op het Eilandje (schets door Stad Antwerpen)

Vereenvoudigde situering van de tramlijn op het Eilandje (schets door Stad Antwerpen)

De aanleg van de tram is meteen ook de aanleiding voor de stad Antwerpen om een aantal straten te vernieuwen. De Rijnkaai, de Kempenstraat, de Bataviastraat, de Sint-Laureiskaai, de Dinantstraat en een stuk van de Sint-Pietersvliet worden aangepakt.

De heraangelegde Rijnkaai (simulatiebeeld door Stad Antwerpen)

De heraangelegde Rijnkaai (simulatiebeeld door Stad Antwerpen)

De heraangelegde Londenstraat - Amsterdamstraat (simulatiebeeld door Stad Antwerpen)

De heraangelegde Londenstraat – Amsterdamstraat (simulatiebeeld door Stad Antwerpen)

Daarnaast moeten ook de Mexicobruggen en de Londenbrug worden aangepast. Op de Mexicobruggen wordt het autoverkeer gescheiden van het tramverkeer. De Londenbrug wordt vervangen door een compleet nieuw en breder exemplaar.

Ook de omgeving van het Hardenvoortviaduct wijzigt. De tramlijn op de Noorderleien wordt via de Kempenstraat verbonden met de Noorderlaan (en de reeds aangelegde tramsporen op de Noorderlaanbrug) De Kempenstraat krijgt daarnaast een brede voetgangerszone en een dubbelrichtingsfietspad, en verbindt zo de Noorderplaats met het Eilandje, Park Spoor Noord en de wijk Dam. Het Hardenvoortviaduct blijft behouden en wordt uitsluitend gereserveerd voor autoverkeer met tweemaal twee rijstroken.

De Noorderlaan

De Noorderlaan wordt over de volledige breedte vernieuwd over een afstand van 2 kilometer.
Vandaag heeft de Noorderlaan aparte busstroken en een trambedding in het midden van de weg (ter hoogte van Kinepolis). Deze wordt vervangen door een tram-busbaan aan de kant van Luchtbal, die doorloopt tot aan de Ekersesteenweg.

Ook worden er vijf kruispunten op de Noorderlaan vernieuwd zodat bewoners van Luchtbal veilig de Noorderlaan kunnen oversteken en bedrijven en handelszaken vlot en veilig bereikbaar zijn. Deze kruispunten zijn: Ekersesteenweg, Havanastraat, Manchesterlaan, Santiagostraat en Groenendaallaan.

De heraangelegde Noorderlaan (simulatiebeeld door TV SAM)

De heraangelegde Noorderlaan (simulatiebeeld door TV SAM)

Blijf op de hoogte

Meer weten over het project? Surf naar www.noorderlijn.be of volg de Twitteraccount (@Noorderlijn) of Facebookpagina (www.facebook.com/noorderlijn).

Nieuws

Operaplein

Vlaamse regering keurt nieuwe tramlijnen in Antwerpen goed

Brussel – Op voorstel van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits keurde de Vlaamse regering de nieuwe tramverbindingen in Antwerpen goed. Voor Brabo 2 werd de biedingsleidraad en de erkenning als PPS-project goedgekeurd. De kandidaat-bouwconsortia kunnen hun…