HomeProjectenAfgewerkte projectenVan Cauwelaertsluis

Projectinformatie

Toegangspoort tot Antwerpse haven

De Van Cauwelaertsluis ligt halverwege Antwerpen en Zandvliet, in het noorden van de Antwerpse haven. De sluis is genoemd naar Frans Van Cauwelaert die tussen 1921 en 1932 burgemeester was van Antwerpen. Als havenschepen zorgde hij onder meer voor een uitbreiding van de haven in noordelijke richting.

De Van Cauwelaertsluis was met haar breedte van 35 meter, lengte van 270 meter en diepte van 14 meter lange tijd de grootste sluis in de Antwerpse haven. Sinds de indienstneming in 1928 is de haven erg uitgebreid, waarbij er ook grotere sluizen kwamen. Toch blijft de Van Cauwelaertsluis belangrijk voor de binnenvaart als verbinding tussen de Schelde, het dokkencomplex en het Albertkanaal.

Renovatie

Na 80 jaren dienst was de Van Cauwelaertsluis aan een grondige renovatie toe. Het meest opvallend was de vervanging van de vier stalen sluisdeuren. Elke deur weegt ongeveer 900 ton en is ruim 36 meter lang, 7 meter breed, 19 meter hoog.

Aan de zuidzijde van de sluis zijn twee nieuwe machinegebouwen gebouwd. Van hieruit vertrekken de leidingen en kabels die de sluisdeuren aandrijven en de schuiven van het omloopriool doen bewegen om het waterpeil in de saskom aan te passen. Ook is er een leidingentunnel geboord onder de sluis.
Verder werd er een Nautisch Commando geïnstalleerd om zowel de Van Cauwelaert- als de Boudewijnsluis automatisch te besturen.

Over de eerste sluisdeur werd er bovendien een toegangsbrug voorzien, ingeval de bruggen over de sluis onbruikbaar zijn. Bovendien worden de dijken aan de Scheldekant en de sasplateaus verhoogd tot het Sigmapeil.

De sluis werd op 6 juli 2011 officieel ingehuldigd door minister van Mobiliteit en Openbare Werken, mevrouw Hilde Crevits. De renovatie van de sluis kaderde binnen het Masterplan 2020 als een project dat het vervoer over water stimuleert.