HomeNieuwsAlgemeenPersbericht Vlaamse regering: Historisch toekomstverbond voor mobiliteit en leefbaarheid in Antwerpen

Persbericht Vlaamse regering: Historisch toekomstverbond voor mobiliteit en leefbaarheid in Antwerpen

De burgerbewegingen stRaten-generaal, Ademloos en Ringland, de Vlaamse regering en de stad Antwerpen zetten vandaag een historische stap: ze sluiten een toekomstverbond voor de mobiliteit en de leefbaarheid van Antwerpen.

Het belang van dit toekomstverbond kan niet overschat worden. Het is een reuzenstap voor Vlaanderen en de Antwerpse regio, een stap die eindelijk een einde moet stellen aan jaren van impasse. In die zin mag het historisch genoemd worden. De overeenkomst komt ten goede zowel aan de mobiliteit als aan de leefbaarheid en de volksgezondheid. Ze overstijgt daarmee in grote mate het stedelijke niveau en het regionale belang.

Het verbond omvat een ambitieus Routeplan 2030, waarbij:

  • het stadsregionale verkeer over een gesloten stedelijke ring R1 kan rijden – verder onderzoek volgt nog naar een gereduceerde capaciteit van de kanaaltunnels 
  • het doorgaande en havenverkeer rond de stad wordt geleid via een versterkte R2 en de aan te leggen A102
  • er wordt ingezet op een ambitieuze modal shift naar 50/50 (50 procent autoverkeer, 50 procent alternatieve vervoersmodi) en een slimme mobiliteit
  • de overkapping van de volledige Antwerpse Ring wordt gerealiseerd zoals opgenomen in de ambitienota “Over de Ring”

Voor de eerste grote fase van de overkapping voorzien de Vlaamse regering, de stad Antwerpen en het Havenbedrijf alvast in 1,250 miljard euro. Een op te stellen meerjarig investeringsplan vertaalt dit routeplan verder in de praktijk.
Het samenwerkingsverband biedt de burgerbewegingen stRaten-generaal en Ademloos tevens de gelegenheid om tegen eind april 2017 afstand van geding te doen in de procedures die aanhangig zijn gemaakt bij de Raad van State.
Op basis van deze consensus kan ook het begin van de werkzaamheden op linkeroever en voor de Oosterweeltunnel in gang gezet worden. Het overleg met de gemeente Zwijndrecht rond dit deel van het dossier loopt verder. Het is de bedoeling ook dat af te ronden tegen eind april.

Het toekomstverbond is het resultaat van een intensief proces o.l.v. intendant Alexander D’Hooghe. Het begon in januari 2016 en is gebaseerd op veelvuldig overleg en toenemend vertrouwen, en het samenbrengen van inzichten vertrekkende vanuit gezamenlijk onderzoek door de administraties en de burgerbewegingen.

Dit hele proces wordt voortgezet binnen een nieuw op te richten Werkgemeenschap waarin de burgerbewegingen partners blijven van de overheid en de administratie. Binnen die structuur zullen alle partners samen voortwerken om de voortgang van de projecten in het toekomstverbond vlot te laten verlopen.

De tekst van het toekomstverbond leest u hier.

Gezamenlijk persbericht Vlaamse regering, stad Antwerpen, stRaten-generaal, Ademloos, Ringland en intendant Alexander D’Hooghe