HomeNieuwsAlgemeenDe aanleg van de 3e fase van de Welenroute is gestart

De aanleg van de 3e fase van de Welenroute is gestart

Vandaag is in Burcht de aanleg gestart van de 3e fase van de Welenroute. Dit deel van de route, ongeveer 1 kilometer lang, zal de Kerkstraat verbinden met de Heirbaan via het jaagpad langs de Schelde en de Oeverkant.

Situering 3e fase Welenroute

Situering 3e fase Welenroute

“De gemeente Zwijndrecht is bijzonder verheugd met de start van de zogenaamde 3e fase van de Welenroute”, zegt Bruno Byl, schepen van openbare werken van de gemeente Zwijndrecht. “Dit nieuwe fietspad zal een aanzienlijke meerwaarde betekenen voor de vele fietsers die reeds van dit traject gebruik maken. Er was namens deze groep reeds lang een grote vraag voor betere fietsinfrastructuur via deze unieke locatie langs de Schelde.”

De Welenroute maakt deel uit van het Bovenlokaal Functioneel Fietspadennetwerk en kan daardoor rekenen op subsidies van de provincie Antwerpen en Vlaanderen via de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel.

“De provincie Antwerpen zet al jaren sterk in op fietsende pendelaars”, legt Luk Lemmens, gedeputeerde voor Mobiliteit uit. ‘We doen dat enerzijds door de aanleg van fietsostrades. Anderzijds stimuleren we vanuit het Fietsfonds ook lokale overheden die zelf bovenlokale fietsroutes realiseren. De Welenroute is daar een mooi voorbeeld van. Ze brengt fietsers vanuit Kruibeke en omgeving vlot en comfortabel tot in het hart van de stad Antwerpen. Zowel de provincie Antwerpen als de Vlaamse overheid subsidiëren elk 40% in deze fase van de Welenroute. Ze betalen beide 81.591 euro.”

De aanleg van het fietspad kost in totaal meer dan 218.000 euro. Volgens de huidige planning zullen de werken afgelopen zijn tegen begin december 2016.

Gefaseerde aanpak

In mei 2012 werd fase 1 van de Welenroute afgewerkt. Een dubbelrichtingfietspad op de zuidzijde van de Kruibeeksesteenweg en de Heirbaan. De aanleg van een dubbelrichting-fietspad aan de Scheldekant van de Beatrijslaan en Kon. Astridlaan vormde fase 2. Dit deel van de Welenroute werd in het najaar van 2013 opgeleverd. Voor fase 4, een dubbelrichtingfietspad langsheen de Kerkstraat, wordt nog gewerkt aan overeenkomsten met andere betrokken partijen.

Samen met de aanleg van deze nieuwe fietsinfrastructuur, zal ter hoogte van het bedrijf Hertens een waterkeermuur worden gebouwd. Deze werken worden gecoördineerd door Waterwegen & Zeekanaal en kosten ongeveer 188.000 euro.

Bekijk de andere fietsprojecten van Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel >