HomeNieuwsSpoorbruggenWerken voor verhoging spoorbruggen starten in februari

Werken voor verhoging spoorbruggen starten in februari

Op 13 februari 2012 starten in Antwerpen werken aan 3 paar spoorbruggen op de lijnen 12 (Antwerpen-Essen) en 27A (Antwerpen-Noord (Haven) tot Vertakking Liersesteenweg (Mortsel)): de verhoging van de spoorbruggen over het Albertkanaal, de aanpassing van de spoorbruggen over de Merksemsestraat, en de vernieuwing van de spoorbruggen over de IJzerlaan.

Het project is een samenwerking tussen de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM), Infrabel en nv De Scheepvaart. De verhoging van de spoorbruggen over het Albertkanaal is het vierde watergebonden project uit het Masterplan 2020 van de Vlaamse regering dat van start gaat. De renovatie van de Van Cauwelaertsluis en de Kattendijksluis en de verhoging van de Noorderlaanbrug zijn al gerealiseerd.
Om de binnenvaart te bevorderen, voorziet het Masterplan 2020 onder meer in de verhoging van de bruggen over het Albertkanaal tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 m en een verbreding van de vaargeul tot 63 meter.
Na de verhoging van de Noorderlaanbrug, volgen nu de spoorbruggen van de lijnen 12 en 27A. Omdat deze bruggen hoger worden, wijzigt het lengteprofiel van de spoorlijnen waardoor ook de spoorbruggen over de Merksemsestraat aangepast moeten worden.
Aangezien de spoorbruggen over de IJzerlaan in de onmiddellijke omgeving liggen van de geplande werkzaamheden en aan vernieuwing toe zijn, maakt Infrabel van de gelegenheid gebruik om ook deze bruggen te vernieuwen. In totaal zullen dus drie paar spoorbruggen worden aangepakt. Op die manier wordt de hinder voor het spoor in de tijd beperkt.

Fasering van de werken
De werken voor het project Spoorbruggen starten op 13 februari 2012 en zullen een kleine 3 jaar duren. De twee nieuwe spoorbruggen worden boogbruggen, net zoals de naast gelegen brug over de hogesnelheidslijn.
De werken gebeuren globaal in drie fases:

  • Fase 1: voorbereidende werken, waaronder het omleiden van lijn 27A over de bestaande lijn 12
  • Fase 2: afbraak oude bruggen lijn 27A en bouw nieuwe bruggen
  • Fase 3: afbraak oude bruggen lijn 12 en bouw nieuwe bruggen, en verbreding kanaal

Minder hinder maatregelen en communicatie
Om steeds een doorgang voor het spoorverkeer te garanderen, zullen eerst de bruggen op lijn 27A worden afgebroken. Het spoorverkeer wordt omgeleid via de bruggen op lijn 12. Van zodra de nieuwe bruggen (nieuwe lijn 27A) klaar zijn, wordt het spoorverkeer over deze bruggen omgeleid en kunnen de bruggen op lijn 12 worden afgebroken. Op die manier blijft er steeds een spoorbrug in dienst voor het spoorverkeer.
De binnenvaart op het Albertkanaal zal weinig hinder ondervinden van de werken. Tijdelijke onderbrekingen voor het wegnemen of plaatsen van de bruggen gebeuren tijdens de periodes dat de sluizen op het Albertkanaal gesloten zijn.
De werken concentreren zich vooral op en rond de sporen, vandaar dat de impact naar het wegverkeer zeer beperkt zal zijn. Enkel bij het afbreken van de bestaande bruggen en het plaatsen van de nieuwe bruggen over het Albertkanaal en de IJzerlaan dient het wegverkeer tijdelijk omgeleid te worden. De hinder wordt steeds tot een minimum beperkt en tijdig gecommuniceerd.
Infrabel coördineert de werken en licht de spoorreizigers, buurtbewoners en bedrijven in de omgeving tijdig in.
Voor meer informatie over het project kan men terecht op:

  • Het gratis nummer 0800 55 000 of info.projecten@infrabel.be van de cel Info Buurtbewoners van Infrabel
  • Het gratis nummer 1700 van de Vlaamse infolijn (elke werkdag van 9 tot 19 uur)

Infrabel, BAM en nv De Scheepvaart: partners in het project
Het project Spoorbruggen maakt deel uit van de waterwegenprojecten van het Masterplan 2020. Partners in dit project zijn Infrabel, de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel en nv De Scheepvaart.
BAM is de opdrachtgever en voornaamste financier van het project Spoorbruggen: zowel de verhoging van de spoorbruggen over het Albertkanaal, het aanpassen van de spoorbruggen over de Merksemstraat als het verplaatsen van de kademuren worden door BAM gefinancierd.
Infrabel is de financier van het gedeelte over de IJzerlaan. Gezien de aard van de werken treedt Infrabel echter op als bouwheer voor de totaliteit van de werken. Het project werd uitgewerkt door het studiebureau TUC RAIL in opdracht van Infrabel.
De nv De Scheepvaart werd betrokken bij het voorbereidende studiewerk en zal na de werken een deel van de onderhoudskosten van de bruggen over het Albertkanaal, de kademuren en weginfrastructuur voor zich nemen.
De kostprijs van het totale project is 19,85 miljoen euro. Het aandeel van BAM is 15,65 miljoen euro, het aandeel van Infrabel 4,2 miljoen euro.
Het aannemersconsortium dat de werken zal uitvoeren is CEI-De Meyer & Betonac. Onderaannemer Victor Buyck levert de nieuwe stalen bruggen.

Informatie over het project