HomeNieuwsNoorderlijnVlaamse regering keurt nieuwe tramlijnen in Antwerpen goed

Vlaamse regering keurt nieuwe tramlijnen in Antwerpen goed

Brussel – Op voorstel van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits keurde de Vlaamse regering de nieuwe tramverbindingen in Antwerpen goed. Voor Brabo 2 werd de biedingsleidraad en de erkenning als PPS-project goedgekeurd. De kandidaat-bouwconsortia kunnen hun offerte indienen. De aanleg van de tramverbindingen gaat gepaard met een herinrichting van de omgeving. Daarbij is er ook aandacht voor veilige en comfortabele fietspaden.

Antwerpen: metamorfose Noorderleien en 9 km extra tramlijn naar het noorden van de stad

Vlaanderen en de stad Antwerpen investeren bijna 400 miljoen euro in een autoluw Operaplein en 8 kilometer nieuw tramnet. De stad draagt daarvan 24,5 miljoen euro bij.

Brabo 2 geeft de Antwerpse Noorderleien een nieuw aanzicht en maakt van het Operaplein een blikvanger in de stad. De Noorderleien zullen worden aangelegd volgens het profiel van de Zuiderleien. Bij de heraanleg van de Leien worden het Operaplein en de Franklin Rooseveltplaats omgevormd tot een kwaliteitsvolle openbare ruimte. De Leien aan het operagebouw worden ondertunneld. Hierdoor komt er boven de grond ruimte vrij voor een verkeersluw plein. De Keyserlei, Meir, Kipdorpbrug en Franklin Rooseveltplaats worden beter met elkaar verbonden, waardoor voetgangers en fietsers er zich makkelijker kunnen verplaatsen.

Het Antwerpse tram- en premetronet breidt met ongeveer 8 km uit van het Operaplein naar het noorden en het Eilandje.

In september 2011 zette de Vlaamse regering het licht op groen voor Brabo 2 met onder meer de langverwachte heraanleg van de Noorderleien. Sindsdien hebben het Agentschap Wegen en Verkeer, Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel, stad Antwerpen en De Lijn de voorbereidingen getroffen om voor dit complexe project de gunningsprocedure op te starten.

Vlaams minister Crevits: “Brabo 2 zorgt voor een metamorfose van de stad. De leien worden heringericht, autoverkeer en trams gaan gedeeltelijk onder de grond. Zo komt er ruimte vrij voor mooie pleinen, waardoor voetgangers en fietsers er zich makkelijker kunnen verplaatsen. De nieuwe tramlijnen zorgen voor een vlotte verbinding van de noordelijke wijken in volle ontwikkeling naar het centrum van de stad. Wanneer de stad Antwerpen het bestek heeft goedgekeurd, kunnen de aannemers hun offerte indienen. De werken kunnen dan in het najaar van 2014 starten aan het autoluwe Operaplein en de duurzame herinrichting van de noordelijke verkeersaders in de stad.”

Het project Brabo 2 wordt gerealiseerd via een PPS, een publiek private samenwerking. Na een aankondigingsbericht stelden 5 consortia zich kandidaat voor de opdracht:

-       THV Tram voor A bestaande uit: CFE NV, DIF INFRA 3 PPP 1 Luxembourg, Frateur De Pourcq en Taveirne;

-       THV Tramstad bestaande uit: BAM PPP PGGM Infrastructure Coöperatie en CofelyFabricom;

-       THV Tram 1 bestaande uit: Jan De Nul, Heijmans Nederland , Strukton Finance Holding België en DG Infra+;

-       THV Brabo Connection bestaande uit: Denys, Besix Group, MacquarieCapital Group Limited en Stadsbader;

-       THV Wattman bestaande uit: Franki Construct, ASWEBO, Participatiemaatschappij Volkerinfra PPP en PMF Infrastructure Fund.

Door de goedkeuring door de Vlaamse regering van de biedingsleidraad kan de offertefase worden opgestart. De biedingsleidraad bevat een samenvatting van de technische, financiële en de juridische krachtlijnen op basis waarvan de overige besteksdocumenten zullen uitgewerkt worden. Van zodra ook de stad Antwerpen het bestek heeft goedgekeurd, kan de gunningsprocedure van start gaan.