HomeNieuwsOosterweelverbindingVijfde richtlijnen voor de plan-MER Oosterweelverbinding

Vijfde richtlijnen voor de plan-MER Oosterweelverbinding

Brussel – De dienst Mer heeft op 28 oktober 2013 op haar website de laatste aanvullende bijzondere richtlijnen voor de opmaak van het plan-MER Oosterweelverbinding gepubliceerd. De nieuwe richtlijnen bevatten onder meer aanwijzingen voor de verkeersmodellering en de modellering van lucht, geluid en grondwater.

De eerste richtlijnen van 27 april 2012 beschrijven de reikwijdte, het detailleringsniveau en de inhoudelijke aanpak van het plan-MER, met inbegrip van de methodologie, voor de verschillende disciplines binnen het MER-onderzoek (zoals bijv. mens en verkeer, geluid en lucht, mens en gezondheid, bodemwater, fauna en flora, …). Door voortschrijdend inzicht en voortdurend overleg tussen de dienst Mer, de MER-coördinator, zijn experts en de adviesinstanties blijkt dat het soms nodig is de methodologie uit de initiële richtlijnen te actualiseren. De aanpassingen worden beschreven in aanvullende bijzondere richtlijnen.

In het laatste document zijn alle richtlijnen samengevoegd in één document, omwille van de leesbaarheid. Het gaat om de initiële richtlijnen van 27 april 2012 en de aanvullende bijzondere richtlijnen van 26 juli 2012, 30 mei 2013, 30 augustus 2013 en 28 oktober 2013.

De samengevoegde richtlijnen zijn beschikbaar op de website www.mervlaanderen.be.

(Navigatie: links bovenaan klikken op ‘dossierdatabank’ ; dossiernummer PL0111 invullen; klikken op ‘meer info’, bij de opmerkingen staat de link naar de aanvullende richtlijnen en de verschillende rapporten uit het plan-MER)