HomeUw privacy

Registratie van persoonsgegevens

Bezoekers van www.antwerken.be kunnen zich via de site registreren op een nieuwsbrief en kunnen via het contactformulier vragen stellen. De persoonsgegevens die de bezoekers bij de registratie ingeven of bij de invulling van het contactformulier, worden door de webmaster van de website www.antwerken.be opgenomen in een databasebestand.

Gebruik van gegevens voor interne doeleinden

De gegevens worden enkel gebruikt voor het verzenden van een nieuwsbrief naar de gebruiker of voor het beantwoorden van de gestelde vragen. De abonnee of gebruiker die niet meer van de nieuwsbrief wenst gebruik te maken, kan zich op elk ogenblik hiertegen verzetten. Dit verzetsrecht kan uitgeoefend worden op het registratieformulier op de pagina nieuwsbrief.

Doorgeven van gegevens aan derden

Persoonsgegevens van gebruikers voor de registratie van de nieuwsbrief worden nooit doorgegeven aan derden.

Cookies

Bij internetbezoek plaatst www.antwerken.be cookies op de computer van de bezoeker; cookies zijn stukjes informatie die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst wanneer u naar de site www.antwerken.be surft. Cookies dienen om een vlotter gebruik van de website mogelijk te maken (o.m. doordat bepaalde informatie, bij voorbeeld bij toegangscontrole, niet hoeft te worden herhaald). Cookies kunnen geweerd worden van de harde schijf door deze uit te schakelen; de goede werking van de site kan dan wel niet meer in alle omstandigheden worden gegarandeerd.
Cookies en log-files laten ook toe de wijze waarop van de site gebruik wordt gemaakt, nader te onderzoeken. In geen geval wordt nagegaan welke informatie een individuele gebruiker bekijkt of afdrukt. Bedoeling is wel statistische informatie te verzamelen die moet toelaten de website te optimaliseren.

Opmerking

Gezien de privacywetgeving sterk evolueert, kan het privacyluik van deze site worden aangepast; het is op elk ogenblik beschikbaar op de site voor consultatie.

Gebruik van ideeën

De ideeën, concepten, kennis en techniek vervat in uw reacties, kunnen aangewend worden voor welk doel ook, met inbegrip van o.m. de verdere ontwikkeling van deze website.

Uitgever van de site www.antwerken.be

BAM NV van publiek recht
Rijnkaai 37, 2000 Antwerpen
Ondernemingsnummer 0860.139.085
RPR Antwerpen

Verantwoordelijkheid

Voor informatie die bij wijze van dienstverlening aan de lezer, via hyperlinks wordt aangeboden kan de NV BAM op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld.
NV BAM stelt alles in het werk met het oog op een goede beschikbaarheid van de site maar kan niet garanderen dat de website op elk ogenblik beschikbaar is, of dat zich geen storingen of onderbrekingen voordoen. Onder geen beding kan NV BAM aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke storingen of onderbrekingen.