HomeNieuwsOosterweelverbindingPersbericht Ruimte Vlaanderen: Start openbaar onderzoek gewijzigde Ruimtelijk Uitvoeringsplan Oosterweelverbinding

Persbericht Ruimte Vlaanderen: Start openbaar onderzoek gewijzigde Ruimtelijk Uitvoeringsplan Oosterweelverbinding

In 2006 keurde de Vlaamse Regering het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) goed voor de Oosterweelverbinding. Dat plan bevatte een Scheldetunnel en een Lange Wapperbrug. Aangezien in het nieuwe Oosterweelproject geen sprake meer is van de Lange Wapper, moest het GRUP gewijzigd worden. De tunnel kan immers niet vergund worden op basis van het GRUP van 2006. Daarom werd dat GRUP gewijzigd op de plaatsen die niet overeenstemmen met het nieuwe project. De bestemmingen van het GRUP die wél nog overeenstemmen met het nieuwe project, blijven behouden. Het GRUP Oosterweelverbinding van 2006 en het nieuwe GRUP Oosterweelverbinding – wijziging zullen samen de basis vormen voor de realisatie van de Oosterweelverbinding.

Het ruimtelijk uitvoeringsplan is nog niet definitief.  Het openbaar onderzoek loopt van 16 juni 2014 tot en met 14 augustus 2014.  In die periode wordt de bedoeling en impact van het project tentoongesteld in het Felixarchief. Daar vindt ook een infomarkt plaats op 18 juni, van 16.00u tot 20.00u.  Al wie nog vragen heeft bij het project, is er welkom.

Daarnaast ligt het plan tijdens de periode van het openbaar onderzoek ter inzage in het stadhuis van Antwerpen, de Dienst Grondgebiedszaken van Zwijndrecht, in de betrokken districtshuizen en bij Ruimte Vlaanderen. Het plan is ook digitaal beschikbaar op www.ruimtevlaanderen.be. Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen schriftelijk opmerkingen, adviezen of bezwaren indienen.  Dat kan door de brief tegen ontvangstbewijs in te dienen op de vermelde stedelijke diensten of door hem aangetekend te versturen naar Ruimte Vlaanderen.

Meer informatie vindt u op  www.hoevlothet.nu

Locaties en openingsuren

Het ontwerp-GRUP is van 16 juni tot en met 14 augustus in te kijken in de negen districtshuizen:

 • Lange Gasthuisstraat 21, 2000 Antwerpen
 • Grotesteenweg 150, 2600 Berchem-Antwerpen
 • Antwerpsebaan 140, 2040 Berendrecht-Antwerpen
 • Moorkensplein 1, 2140 Borgerhout-Antwerpen
 • Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne-Antwerpen
 • Veltwijcklaan 27, 2180 Ekeren-Antwerpen
 • Marneflaan 3, 2660 Hoboken-Antwerpen
 • Burgemeester J. Nolfplein 1, 2170 Merksem-Antwerpen
 • Bist 1, 2610 Wilrijk-Antwerpen

De openingsuren van de districtshuizen zijn:

 • maandag: gesloten
 • dinsdag en woensdag: van 8 tot 17 uur
 • donderdag: van 12 tot 20 uur
 • vrijdag: van 8 tot 14 uur
 • zaterdag 28/6, 26/7 en 9/8 van 8 tot 13 uur

In Zwijndrecht kan men bij het Departement Grondgebiedszaken (Laarstraat 90 – 2070 Zwijndrecht) terecht om het ontwerp-GRUP in te kijken tijdens de openingsuren:

 • elke voormiddag van 9 tot 12 uur
 • dinsdag van 17.30 tot 19.30 uur
 • woensdag van 14 tot 16 uur

Het dossier ligt dan ook in het Felixarchief, Oudeleeuwenrui 29, 2000 Antwerpen. Dit is elke dinsdag tot en met vrijdag open van 9 tot 16 uur.

Op al deze locaties kan u schriftelijk uw bezwaarschrift indienen tegen ontvangstbewijs en dit tot en met 14 augustus 2014.

Online kan u het volledige dossier inkijken op www.ruimtevlaanderen.be.