HomeNieuwsNoorderlijnOpenbaar onderzoek Brusselstraat van 22 november tot 22 december 2012

Openbaar onderzoek Brusselstraat van 22 november tot 22 december 2012

Op woensdag 21 november werden de gele borden geplaatst, die het openbaar onderzoek over de werken aan de Brusselstraat aankondigen. Het openbaar onderzoek loopt van 22 november tot 22 december 2012.

Het dossier ligt dan tot en met 22 december 2012 ter inzage in Den Bell, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen (tussen 9 en 12 uur). U kan de plannen vanaf 22 november ook raadplegen via deze link.

De werken in de Brusselstraat vormen een onderdeel van de projectcluster Brabo 2. Het project houdt de aanleg in van de traminfrastructuur tussen de Bolivarplaats en de Brederodestraat via de Brusselstraat, inclusief de volledige heraanleg van een beperkt gedeelte Singel.

Waarom zijn deze werken nodig?
Om van de Bolivarplaats een echt tramknooppunt te maken, willen De Lijn, de stad en het Vlaams Gewest de bestaande tramsporen op de Bolivarplaats doortrekken in de richting van Hoboken. Zo worden het Justitiepaleis en de campus van de Karel de Grote-Hogeschool makkelijker bereikbaar voor tramreizigers.
Tegelijk ontstaat er ook een vlottere tramverbinding tussen het Zuidstation en de Groenplaats.

Wat is een openbaar onderzoek?
Een openbaar onderzoek is een wettelijke procedure waarmee de overheid de bevolking wil inlichten over plannen waarvoor een bouwvergunning werd aangevraagd. Tijdens een openbaar onderzoek kan het aanvraagdossier geraadpleegd worden en kan men opmerkingen of bezwaren indienen.

Na het verlenen van de bouwvergunning volgt er een aanbesteding en daarna kan het project van start gaan. De werken zijn gepland in de tweede helft van 2013 en zullen wellicht anderhalf jaar duren.