HomeNieuwsBurchtse WeelGetijdenwerking Burchtse Weel laat nog even op zich wachten

Getijdenwerking Burchtse Weel laat nog even op zich wachten

Momenteel legt de aannemer de laatste hand aan de afwerking van de omgeving van Burchtse Weel. Gras wordt ingezaaid, de laatste fietspaden hersteld, enz. Of de getijdenwerking van het Weel terug in gang kan worden gezet, is echter nog een vraag. De historische vervuiling die in het Weel zelf zit, blijkt immers groter dan verwacht.

De afgelopen weken viel er heel wat bedrijvigheid te bespeuren in het gebied van Burchtse Weel. De aanplantingen die vorige zomer niet konden gebeuren of niet aansloegen wegens het slechte weer, worden nu (opnieuw) gedaan. De bermen zijn ingezaaid en de aannemer voert nog enkele herstellingen uit aan het fietspad.

Op de getijdenwerking in het Burchtse Weel is het echter nog even wachten. Vorige zomer werden de sluisdeuren aan Burchtse Weel afgesloten zodat het Scheldewater er niet meer in en uit kon stromen. De dijk aan de oude onderdoorgang aan de Beatrijslaan, ter hoogte van het asielcentrum, bleek immers afgekalfd. Dit euvel werd intussen hersteld.

Toch gaan de sluisdeuren voorlopig nog niet open. De historische vervuiling die tijdens de werken werd vastgesteld in het gebied, bleek groter dan verwacht. De vervuiling is afkomstig van vroegere bedrijven uit de regio die via de Laarbeek allerlei afvalstoffen loosden in het gebied. Deze industrie is al lang verdwenen, maar de vervuiling bleef.

Tijdens de werken tussen 2008 en 2011 werd 70 procent van het gebied, meer bepaald het deel met mogelijke risico’s voor mens, fauna en flora, gereinigd en van vervuild slib ontdaan. Maar in de waterplas zelf, waar er geen onmiddellijk risico bestaat voor mens, fauna en flora was dit niet zo eenvoudig en werd dan ook voorlopig geen reiniging uitgevoerd.. Na een korte getijdenwerking vorig jaar, heeft zich een dikke laag Scheldeslib afgezet op het vervuilde deel. Een onderzoek moet de komende maanden uitwijzen of dit stabiel genoeg is om de vervuiling te isoleren. Wanneer blijkt dat dit werkt, worden de poorten heropend en kan de getijdenwerking weer aanvatten. Zo niet, wordt het vervuilde deel gesaneerd, wat een serieuze ingreep zal vergen.

Ondertussen laten de vogelpopulaties het niet aan hun hart komen. Die zingen, vliegen, zwemmen en broeden er lustig op los. Men kan over het mooie pad op de dijk rustig wandelen of fietsen en genieten van de prachtige natuur van Burchtse Weel. Planten en dieren voelen zich er al erg thuis.