HomeNieuwsNoorderlijnDe richtlijnennota voor de project-MER rond Brabo 2 is gepubliceerd

De richtlijnennota voor de project-MER rond Brabo 2 is gepubliceerd

De dienst Milieueffectenrapportge (MER) van de Vlaamse overheid is klaar met het opstellen van de richtlijnen voor de opmaak van een project-MER voor het project Brabo 2 in Antwerpen.

Deze richtlijnennota bundelt de suggesties en opmerkingen die tijdens de inspraakperiode zijn ingediend en vormt de basis voor het onderzoek van de milieudeskundigen.

De experts zullen onder meer de effecten op het vlak van gezondheid, mobiliteit, ruimtelijke aspecten bestuderen. Ook de effecten op bodem, water, lucht, fauna, flora, landschap, trillingen en geluid zullen worden onderzocht. Ze kijken naar de effecten van het project tijdens de uitvoering van de werken en na realisatie.

De Richtlijnennota Project-MER Brabo 2 kan u hier lezen.