HomeNieuwsBeheersmaatschappij Antwerpen MobielDading tussen BAM en Noriant treedt in werking

Dading tussen BAM en Noriant treedt in werking

De dading, die BAM en Noriant op 20 oktober 2014 overeenkwamen, treedt in werking. Door het ingaan van de dading komt definitief een einde aan de aanslepende juridische onzekerheid en wordt verdere vertraging bij de realisatie van de Oosterweelverbinding voorkomen.

De Vlaamse regering en BAM hebben de laatste weken intensief overlegd met Europa om tegen 15 december na te gaan of de realisatie van de deelprojecten Linkeroever en Scheldetunnel van de Oosterweelverbinding aan Noriant kon gegund worden.

Het consortium was in december 2007, na een Europese aanbestedingsprocedure, aangeduid als voorkeursbieder voor de realisatie van de volledige Oosterweelverbinding, toen nog volgens het ontwerp met de Lange Wapperbrug.

Ondanks deze inspanningen hebben de Vlaamse regering en BAM van Europa onvoldoende positieve signalen ontvangen om verder te kunnen onderhandelen met Noriant.

Daardoor treedt de dading in werking die werd vastgelegd in de overeenkomst die BAM en Noriant op 20 oktober 2014 sloten.

Door het ingaan van deze dading, wordt de realisatie van de delen Linkeroever en Scheldetunnel van de Oosterweelverbinding gedeblokkeerd. Noriant ziet daarbij definitief af van de voorgenomen dagvaarding van BAM en het Vlaamse Gewest met een schadeclaim van 323,9 miljoen euro. BAM betaalt Noriant een stopzettings- en verbrekingsvergoeding van 37,19 miljoen euro. Dit bedrag werd intensief onderhandeld en is gebaseerd op een uitgebreide analyse van alle risico’s, kosten en voor- en nadelen rond dit omvangrijke project.

BAM verwerft ook het gebruiksrecht van het ontwerp van Noriant voor het gedeelte Linkeroever en Scheldetunnel. Noriant ontvangt hiervoor een vergoeding van 5,10 miljoen euro. Door het verwerven van de gebruiksrechten, kan BAM deze ontwerpen gebruiken zonder risico op mogelijke claims.