HomeNieuwsAlgemeenBAM en Noriant beëindigen aanslepende juridische onzekerheid met overeenkomst

BAM en Noriant beëindigen aanslepende juridische onzekerheid met overeenkomst

Op initiatief van en in overleg met de Vlaamse regering sloten BAM en Noriant op maandag 20 oktober 2014 een overeenkomst waardoor verdere vertraging bij de realisatie van de Oosterweelverbinding wordt vermeden. Tegelijk wordt door Noriant afgezien van een geding en schadeclaim tegen BAM en het Vlaamse Gewest.

BAM zal, via het Vlaamse Gewest, een gunstig antwoord trachten te bekomen over de gunning aan Noriant voor de realisatie van de deelopdrachten Linkeroever en Scheldetunnel van de Oosterweelverbinding en dit uiterlijk op 15 december 2014. Indien de Europese Commissie hier positief op antwoordt, zullen BAM en Noriant de onderhandelingen verder zetten op basis van de reeds gevoerde onderhandelingsprocedure.

Wanneer er uiterlijk op 15 december 2014 geen gunstig antwoord is van de Europese Commissie, vallen beide partijen terug op een regeling met een dading.
In deze dading ziet Noriant definitief af van de voorgenomen dagvaarding van BAM en het Vlaamse Gewest met een schadeclaim van 323,9 miljoen euro. BAM zal een stopzettings- en verbrekingsvergoeding betalen. Er werd, na intensieve onderhandelingen, een akkoord bereikt over een bedrag van 37,19 miljoen euro. Dit bedrag is gebaseerd op een analyse van alle risico’s, kosten en voor- en nadelen rond dit omvangrijke project.

Er werd ook overeengekomen dat in geval van stopzetting van de samenwerking met Noriant, BAM het gebruiksrecht verwerft van het ontwerp van Noriant voor het gedeelte Linkeroever en Scheldetunnel. BAM zal Noriant op dat moment een vergoeding betalen van 5,10 miljoen euro (excl. BTW). Voor deze ontwerpen werd in 2009 een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd.

De baten van deze overeenkomst zijn duidelijk groter dan de potentiële kosten, risico’s en gevolgen verbonden aan het niet-afsluiten van een dergelijke overeenkomst:

  • BAM vermijdt jarenlange en dure procedures voor de rechtbank. Dergelijke procedures zouden ook de realisatie van de Oosterweelverbinding ernstig blijven hypothekeren zolang er geen uitspraak is.
  • BAM wendt definitief een schadeclaim vanwege Noriant af.
  • De realisatie van de delen Linkeroever en Scheldetunnel van de Oosterweelverbinding worden gedeblokkeerd en BAM verwerft de gebruiksrechten van het ontwerp van Noriant voor Linkeroever en de Scheldetunnel. Hierdoor loopt de realisatie van de Oosterweelverbinding geen verdere vertraging op.
  • Het Vlaamse Gewest wordt voor de toekomst gevrijwaard inzake alle mogelijke vorderingen binnen dit dossier.

Wat ging vooraf?
In december 2007 werd het consortium Noriant na een Europese aanbestedingsprocedure aangeduid als voorkeursbieder voor de realisatie van de Oosterweelverbinding, toen volgens het ontwerp met de Lange Wapperbrug. Op basis van de uitkomst van de volksraadpleging in Antwerpen in september 2009, besliste de Vlaamse regering op 24 september 2010 om het Oosterweeltraject te herzien en de brug te vervangen door een tunnel. Hierdoor werd de oorspronkelijke overheidsopdracht voor de realisatie van de Oosterweelverbinding sterk gewijzigd. Aan de delen Linkeroever en Scheldetunnel van het tracé werd niet geraakt. Sinds 1 december 2011 ligt de vraag bij de Europese Commissie of een gereduceerde opdracht voor beide projectdelen kan gegund worden aan Noriant binnen de oorspronkelijke gunningsprocedure voor de overheidsopdracht Oosterweelverbinding.