HomeNieuwsOosterweelverbindingDerde richtlijnen plan-MER Oosterweelverbinding en bekendmaking mobiliteitsrapporten

Derde richtlijnen plan-MER Oosterweelverbinding en bekendmaking mobiliteitsrapporten

Brussel –De dienst Mer van de Vlaamse overheid heeft aanvullende richtlijnen opgemaakt voor het plan-Milieueffectenrapport (plan-MER) voor de Oosterweelverbinding in Antwerpen. De nieuwe richtlijnen verschaffen inzicht in het omgaan met de exploitatievoorwaarden (tol, rekeningrijden, vrachtverbod,…). Op basis van het deelrapport van het Verkeerscentrum heeft de MER-deskundige het rapport ‘Verkeerskundige analyse: tussentijdse conclusies’ opgemaakt. Deze documenten worden vandaag publiek gemaakt. Op woensdag 26 juni zal de dienst Mer, in samenwerking met de provincie Antwerpen, hierover een infoavond organiseren.

Op 27 april en 26 juli 2012 maakte de dienst Mer van de Vlaamse overheid richtlijnen bekend voor de opmaak van het  plan-MER voor de Oosterweelverbinding. Deze richtlijnen bepalen de inhoudsafbakening, de reikwijdte en het detailleringsniveau van het plan-MER. Op basis van deze richtlijnen zijn nu een aantal rapporten afgewerkt.

Deelrapport van het Verkeerscentrum met de doorrekeningen van het plan-MER Oosterweelverbinding

Het Verkeerscentrum heeft haar deelrapport afgewerkt. De doorrekeningen van de verschillende alternatieven voor een Scheldekruising (Oosterweel, Meccano, Oosterweel-noord, Tunnel t.h.v. Kennedytunnel, Centrale Tunnel, nulalternatief), gekoppeld aan ontwikkelingsscenario’s (zoals de aanleg van de A102, R11-bis, Kallo-Haasdonk,…) zijn bekend. Het rapport is via de website www.mervlaanderen.be voor het publiek consulteerbaar.

Rapport van de MER-deskundige mobiliteit: “Verkeerskundige analyse: tussentijdse conclusies’

Op basis van het deelrapport van het Verkeerscentrum heeft de MER-deskundige mobiliteit een analyse gemaakt van de verschillende scenario’s. Het rapport is eveneens via de website www.mervlaanderen.be voor het publiek consulteerbaar.

Derde richtlijnen van de dienst Mer 

Om de krijtlijnen van de volgende fase van het plan-MER onderzoek vast te leggen heeft de dienst Mer nieuwe aanvullende richtlijnen opgemaakt. De analyses tot heden legden de focus op de aanleg van infrastructuren. In een volgende fase worden deze gekoppeld aan een reeks van exploitatievoorwaarden zoals tolheffing, kilometerheffing of een vrachtwagenverbod. In de aanvullende richtlijnen wordt in bijlage ook een nota gevoegd met informatie over technische uitwerkingen van de diverse alternatieven. Zo wordt onder meer een variant onderzocht voor de paperclip op de R1, een tunnel (ipv brug) onder het Albertkanaal en diverse andere aangepaste knooppunten op de verschillende tracés. Zowel de aanvullende richtlijnen als de nota met de technische uitwerking zijn consulteerbaar op www.mervlaanderen.be.
(Navigatie: links bovenaan klikken op ‘dossierdatabank’ ; dossiernummer PL0111 invullen; klikken op ‘meer info’, bij de opmerkingen staat de link naar de aanvullende richtlijnen en de verschillende rapporten)

Infomoment voor het publiek op woensdag 26 juni

Omdat de diverse rapporten een heleboel informatie bevatten van belang voor het plan-MER onderzoek zal de dienst Mer, in samenwerking met de provincie Antwerpen, een infoavond organiseren. De inhoud van de diverse rapporten zal toegelicht worden en er zal ruim de kans zijn om vragen te stellen aan de opstellers ervan. Plaats van afspraak: Universiteit Antwerpen, Campus 3 Eiken, Gebouw R, Aula R2 op woensdag 26 juni, 19u.00.

Vervolgtraject

Het team MER-deskundigen gaat nu verder aan de slag op basis van de eerdere richtlijnen en de aanvullende richtlijnen. Naast het mobiliteitsonderzoek wordt ingezet op de diverse andere disciplines zoals lucht, geluid, gezondheid, natuur,.. Dit najaar zal een ontwerp eindrapport van plan-MER besproken worden met de verschillende adviesinstanties.

Het definitieve plan-MER zal uiteindelijk samen met andere studies, zoals een Ruimtelijk Veiligheidsrapport, een Verkeersveiligheidseffectbeoordeling en een Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse,  de basis vormen voor de Vlaamse Regering om een beslissing te nemen in het dossier van de Oosterweelverbinding.