HomeNieuwsQuick Wins33 maatregelen om Antwerpse mobiliteitsknelpunten aan te pakken

33 maatregelen om Antwerpse mobiliteitsknelpunten aan te pakken

PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN
MINISTER HILDE CREVITS
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Op voorstel van minister Hilde Crevits besprak het politiek stuurcomité voor het Masterplan 2020 een reeks maatregelen die de mobiliteit in de Antwerpse regio op korte termijn kunnen verlichten. Het gaat om 33 maatregelen die op korte termijn de doorstroming op de snelwegen kunnen verbeteren en de aansluitingen met het onderliggende wegennet optimaliseren. De focus ligt op het wegwerken van knelpunten in de verkeersinfrastructuur en het optimaliseren van de verkeersstromen voor fietsers, openbaarvervoer- en weggebruikers. Hierdoor zal de doorstroming verbeteren en de veiligheid verhogen.

Om het probleem ten gronde aan te pakken wordt het plan MER voor de nieuwe Scheldekruising afgewerkt en kunnen, na goedkeuring van dit MER, de resterende procedures worden opgestart.

Na overleg met de stad Antwerpen en bespreking binnen het politiek stuurcomité Masterplan 2020 gaf minister Crevits de opdracht voor de technische uitwerking en zo snel mogelijke realisatie van 33 maatregelen. Het gaat om snelle ingrepen die op korte termijn de Antwerpse mobiliteitsknelpunten verlichten. Een eerste reeks maatregelen wordt binnen de zes maanden uitgevoerd. 

De 33 Quick Wins betreffen onder meer:

 • het herinrichten van pechstroken tot rijstroken of spitsstroken langs de E17 en de E19 (noord)
 • het veiliger maken van het gebruik van de Kennedytunnel
         – Aanpassen van de oprit van de Blancefloerlaan op Linkeroever naar de Kennedytunnel
         – Aanpassing rijstrookbelijning na de Kennedytunnel op Linkeroever zodat de 4e rijstrook beter benut kan worden
 • het verbeteren van de doorstroming langs de route via de R2 
         – De uitvoegstrook van de E34 Waaslandhaven naar de R2 wordt verlengd
         – De belijning aan de Thijsmanstunnel richting A12 wordt aangepast zodat het aantal rijstrookwissels verminderd
 • het aanpassen van belijningen en signalisatie op de weg en het verlengen van in- en uitvoegstroken om het weven aan op- en afritten van snelwegen te vergemakkelijken, waardoor de veiligheid en de doorstroming verbeteren
          – De A12 en de Noorderlaan in de zone Ekeren
          – De E313 tussen Wommelgem en Antwerpen
          – De Bolivartunnel onder het justitiepaleis in Antwerpen
          – Van R1 naar E19 (zuid)
 • het inrichten van P&R-faciliteiten om de overstap van weg naar openbaar vervoer aan te moedigen op Linkeroever en in het noorden van Antwerpen
 • het verbeteren van het fietsnetwerk door het invullen van missing links en door de kruisingen van fietsroutes met ander verkeer veiliger te maken
         – De aanleg van een fietspad langsheen de E34 in Deurne met ongelijkvloerse kruising van de Ruggeveldlaan
         – Verbeterde fietspaden en kruispuntinrichting aan de afrit Stabroek
         – Verbeterde aansluiting van de fiets-o-strade naar Essen ter hoogte van de Luchtbal
 • het optimaliseren van de aansluiting van de Turnhoutsebaan in Borgerhout op de Singel voor personenwagens en fietsers, rekening houdend met de doorstroming voor het openbaar vervoer.

De volledige lijst kan u hier bekijken. 

Werkgroep Minder Hinder

De realisatie van de maatregelen wordt opgevolgd door een werkgroep die ook de coördinatie van de minder hinder op zich neemt. Deze werkgroep komt tot stand met de participatie van het Agentschap Wegen en Verkeer, De Lijn, het Vlaams Verkeerscentrum, de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel en de stad Antwerpen. De werkgroep zal maandelijks rapporteren over de uitvoering van de maatregelen en de monitoring van de effecten.

Vlaams minister Hilde Crevits: “Met de beslissing van vandaag willen we 33 maatregelen uitvoeren om de mobiliteit voor de fiets, het openbaar vervoer en de doorstroming van het wegverkeer snel te verbeteren en de veiligheid te verhogen. Deze maatregelen kunnen, in afwachting van de invoering van de slimme kilometerheffing voor vrachtverkeer en de volledige uitvoering van het masterplan 2020, al op korte termijn de mobiliteit en verkeersveiligheid verbeteren. Elk klein incident op de ring heeft vandaag een grote impact op de hele Antwerpse verkeerssituatie. De Antwerpse ring is een aaneenschakeling van knooppunten en snelwegen. De vele weefbewegingen zijn de oorzaak van heel wat incidenten. Met de voorgestelde maatregelen, zoals spits- en weefstroken, willen we die verstoringen verhinderen of beperken en zo doorstroming en verkeersveiligheid verbeteren. Tegelijk nemen we ook concrete maatregelen om verplaatsingen met de fiets en het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken.”