HomeNieuwsNoorderlijn24 februari start voorbereiding aanleg Operaplein

24 februari start voorbereiding aanleg Operaplein

Op maandag 24 februari 2014 starten de eerste voorbereidende werken voor de aanleg van het Operaplein. In opdracht van de nutsmaatschappijen wordt ter hoogte van de Teniersplaats in de Kipdorpvest een sleuf gegraven. Hier komen de nutsleidingen van de Noorderleien te liggen.

Over een goed jaar starten de heraanleg van de Noorderleien en de aanleg van het Operaplein. Om de ondergrondse tunnels op de Frankrijklei te kunnen graven, moeten eerst alle nutsleidingen die nu onder de Leien lopen, worden verlegd. Het alternatieve  tracé voor de nutsbundels op de huidige Noorderleien loopt deels via de Van Cuyckstraat, Kipdorpvest, Teniersplaats, Kipdorpbrug, Molenbergstraat, Korte Winkelstraat, Rodestraat en de Paardenmarkt en deels via de Van Ertbornstraat, Gemeentestraat en Van Stralenstraat.

De nutswerken zullen gefaseerd worden aangepakt en duren tot eind 2014.

Op 24 februari start de eerste fase met de aanleg van het alternatieve tracé. De aannemer graaft ter hoogte van de Teniersplaats een sleuf van 2 meter breed en 2 meter diep in de rijweg van de Kipdorpvest. Dit maakt dat deze laatste straat hier wordt afgesloten voor alle autoverkeer. De Kipdorpvest blijft wel bereikbaar voor bewoners, hulpdiensten en leveranciers. Voor voetgangers en fietsers die van de Teniersplaats naar de Leysstraat en Meir willen, wordt er een houten brug voorzien.

Eind maart is de Kipdorpbrug aan de beurt en na de paasvakantie starten de nutswerken aan de andere delen van de Kipdorpvest.

Om iedereen zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de geplande nutswerken, lanceert de stad op 10 februari een campagne om de site www.operaplein.be te promoten. Deze site biedt de meest recente informatie over de werken en de bijbehorende omleidingen. Geïnteresseerden kunnen zich er ook inschrijven op de e-nieuwsbrief om zo op de hoogte te blijven van elke nieuwe stap. Handelaars en ondernemers kunnen terecht op www.ondernemeninantwerpen.be.

 

Eind 2014 starten de werken aan de Noorderlijn, ook bekend onder de technische naam Brabo 2. Vlaanderen en de stad Antwerpen investeren in een autoluw en aantrekkelijk Operaplein en in 9 km nieuw tramnet. Hierdoor wordt het noorden van Antwerpen in verschillende fasen bereikbaar met de tram. Tegelijk worden de Noorderleien, de Noorderlaan en een aantal belangrijke verkeersassen op het Eilandje op een duidelijke en verkeersveilige manier heraangelegd voor alle weggebruikers. Hierdoor krijgt de stad er een aantal aangename plekken bij.

Het Noorderlijnproject is een belangrijke bouwsteen van het Masterplan 2020. Dit plan van de Vlaamse Regering wil:

  • de bereikbaarheid van de stad en de haven veilig stellen voor alle vervoersmiddelen;
  • de verkeersveiligheid van alle weggebruikers verbeteren;
  • de leefbaarheid voor de Antwerpenaars garanderen.

Om de Noorderlijn te realiseren, werken de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel, De Lijn, het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Antwerpen nauw samen.